gergi tavan, germe tavan, barisol tavanlari


Gergi tavan, binaları ve diğer fiziki yapılara özellik katan bir iç mekan uygulamasıdır. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı; başka bir tanımlamayla, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimidir. İnsan barınmak için yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekan ihtiyacı duyar ve bu mekanı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır. Bunu yaparken de farklı teknikleri uygular bu tekniklerden biride gergi tavandır.

Germe tavan evrensel bir uygulamadır. İnsanlık tarihinin son döneminde mimari uygulamalarda önemli bir yer bulmuştur kendisine. Dini yapıların tanrıya ulaşma arzusundan, iktidarı simgeleyen saraylara ya da bir kentin dokusunu oluşturan basit konut tiplemelerine kadar her türlü açık ve kapalı mekanın karakterini oluştururken kullanılabilir.

Bu çevre kırsal veya kentsel olabileceği gibi, yapıları veya mekanları kuşatan yakın dış çevre de Gergili tavan tasarımın kapsamına girer. Mekan, içinde yaşamın gerçekleştiği fizik ortam olarak tanımlanabilir. Mekanın oluşabilmesi ve üretilebilmesi için yapılara, yaşamın hergün artan çeşitliliği gözönüne alınırsa, oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde yapılaşmış fizik çevreye gereksinme vardır. Germeli tavan tasarımın öznesi olan yaşam, coğrafi, iklimsel, kültürel, demografik farklılıklar içerir.

Germe tavan, mimarlık okullarından mezun olanların, Streç tavan eğitiminin ve mesleğin ilgi alanının çok geniş bir yelpazeyi kapsaması nedeni ile, birbirinden çok farklı alanlarda çalışabildikleri gözlemlenmektedir.

Kısacası streç tavan yaşamdır, sanattır, matematiktir, bilimdir, geçmiştir ve gelecektir.
Doğaya uygun, fonksiyonel, renk. malzeme ve planlamasında sanat ve zevklerin birleştiği yaşam alanları varsa işte orada germe tavan uygulaması kendine yer bulur.

Herkes bir mekanda yaşar, çalışır, eğlenir. Bu bir mağara da olabilir saray da. Bunların hepsin de bir derinlik ve öznelik oluşturmak istenirse buralarda Gergin tavan vardır. Gergi tavan insan için vardır. İnsani boyutlar, geçmişin ve geleceğin sentezi olan yaşam alanları, doğayı içinizde hisstiğiniz yerlerde Gergi tavandan çok şey olduğu kesindir. Germe tavan sistemlerinin diğer bir adıda Barisol tavan sistemleridir. Aslında barisol bir marka olup ülkemizde halk dilinde gergi tavan sistemlerine barisol tavan denilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık
Sınava Hazırlık